Republika Srpska

ZADUŽENJE OC “JAHORINA” OD 99 MILIONA KM GARANTUJE VLADA RS

Izvor:  Capital

JAHORINA – Olimpijski centar (OC) „Jahorina“ planira da se  zaduži za čak 99 miliona KM na period od 15 godina kako bi gradio dvije gondole, jedan četvorosjed sa stazama i sistemom za vještačko osnježavanje i halu, te zatravnili staze.

Jedan od ekonomskih ciljeva je direktno otvaranje novih radnih mjesta na period od minimum 20 godina, aktiviranje određenog broja projektantskih, građevinskih i izvođačkih preduzeća u trajanju izgradnje, a potom i na održavanju predmetnih investicija.

Kredit bi trebalo da ima rok otplate od 15 godina, s minimalnim periodom odgode plaćanja u trajanju od tri godine i uračunat u rok otplate. Visina kamatne stope treba da bude maksimalno do četiri odsto godišnje.

Kao obezbjeđenje navodi se garancija Vlade RS, bjanko vlastite mjenice sa klauzulom „bez protesta“ i bjanko nalozi za prenos.

Nadzorni odbor ovlašćen je da donese odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki predmetnih investicija.