– Smatramo da u narednih 10 dana treba analizirati stanje u karantinima na granici u Republici Srpskoj, i ako treba ukinuti ih, ali to zavisi i od stanja u regionu, odnosno sa druge strane granice – pojasnio je Dodik