Korona – O nama

Radio “Korona” osnovan je 08.03.2000. godine sa sjedištem u Trebinju. Svojim signalom koji se emituje na frekvenciji 97,7 MHz, kao jedini regionalni radio, pokriva većinsko područje istočno-hercegovačke regije, dio opštine Dubrovnik, te Herceg Novi i Nikšić sa tendencijom širenja frekventnog područja.

“Korona” radio ima direktnu saradnju sa marketinškim agencijama iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Naše marketinške usluge svakodnevno koristi između 50 i 60 preduzeća i organizacija iz zemlje i inostranstva. Zahvaljujući odličnoj reputaciji kod ciljne publike koja je stečena u relativno kratkom vremenskom periodu, sve više potencijalnih klijenata ukazuje povjerenje Radio “Koroni“  koristeći ga kao sredstvo promocije svog proizvodnog i uslužnog asortimana.

Od samog početka rada naša poslovna politika orjentisana je ka samofinansiranju i stvaranju jake marketinške službe. Način finansiranja ovog medija je isključivo od uplata raznih naručilaca oglasa i poruka, u zamjenu za precizno utvrđene programske termine i prostor za oglašavanje. Propagandne poruke i oglašavanje su jedan od najučestalijih načina koji koriste firme različitih djelatnosti, da bi prodale svoje proizvode i ponudile usluge potrošačima. Govoreći uopšteno, uloga medija da učini auditorijum dostupnim raznim granama privrede je od velikog značaja za cjelokupnu ekonomiju. Prateći potrebe slušalaca i oglašivača 2018. godine na frekvenciji 101,9 MHz pokrenuli smo i drugi program tzv.“Radio Korona 2“ koji emituje narodnu, odnosno popularnu muziku regionalne pokrivenosti, kao i izvorni, a tada preimenovani „Korona radio 1“.

Posmatrajući sa tog aspekta “Koronu” kao medijsku kuću, uvidjećemo njen izuzetan značaj obzirom na već više od dvije decenije liderstva u pogledu slušanosti i najjačom marketinškom potporom u cijeloj Istočnoj Hercegovini, kao sredstvo privredne propagande. Saradnja sa vodećim radio-stanicama iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske dodatno su uticale na kvalitet naših programskih sadržaja.

“Korona“ na oba kanala emituje cjelodnevni program putem najsavremenije tehničke opreme, koga u načelu karakteriše kvalitetna i najaktuelnija zabavna i narodna muzika, kreativan novinarsko-voditeljski kadar i profesionalan informativno – zabavni program, što je u biti i osnova našeg uspjeha i trajanja.