Kolumne

PA, MI SMO ISPRED NIJEMACA

Univerzitet likovnih imjetnosti u Hamburgu pokrenuo je neobičan, za naša shvatanja sulud projekat. Naime, hamburške univerzitetlije polaze od teze da nije lako ne raditi ništa u životu, pa su došle na ideju da ponude tri stipendije u vrijednosti od 1.600 evra (oko 3.200 KM) onima koji podnose zahtjev za to da ne rade ništa.

Naravno, pedantni Nijemci zahtijevaju od aplikanata da u prijavi odgovore na četiri pitanja: 1/ Šta ne želite da radite ?  2/ Koliko dugo to ne želite da radite?  3/ Zašto je bitno da to ne radite?  4/  Zašto ste vi baš prava osoba da to ne radite?

U konkursu podnosioci naglašavaju  da ” ovaj program stipendiranja nije šala, već eksperiment sa ozbiljnim namjerama”.

Dozvoljavam sebi da naručiocima projekta uputim jednu zamjerku. Naime, zašto važi samo za Nijemce. Kad bi Švabe bile malo fleksibilnije imale bi sigurno najmanje pedesetak prijava iz Narodne skupštine Republike Srpske. Naši poslanici ispunjavaju sve uslove, pa i više. Njihovi odgovori na četiri pitanja su već svima poznati.

1)  Šta ne želite da radite ?     Odgovor:  NIŠTA

2)  Koliko dugo to ne želite da radite?    Odgovor:  DO KRAJA ŽIVOTA

3)  Zašto je bitno da to ne radite?    Odgovor:  NEMA UMORA

4)  Zašto ste vi baš prava osoba da to ne radite?    Odgovor:  PITAJTE NAROD

Naši poslanici bi komotno mogli dodati još jedno pitanje, znači peto:  5)  Zašto ništa ne pričate?  Odgovor:

NE ZNAMO i NEĆEMO.

Jedino ne bi bilo poželjno da podnosioci projekta saznaju da naši poslanici imaju dodatne, ne male, prihode u nekim firmama, savjetima, odborima i da ne nabrajam. Doduše, odgovori na četiri pitanja bili bi isti : NIŠTA, DO KRAJA ŽIVOTA, NEMA UMORA i PITAJTE NAROD.

Koliko su alavi, ne bi me začudilo da neki naši poslanici zatraže njemačko državljanstvo da bi aplicirali za jednu od tri navedene stipendije. Još koja markica u džepu nije na odmet.

Konkurs je otvoren. Sačekajmo.

MLP