Republika Srpska

Korona virus i Ciceron

Korona virus, kao nepoznata, veoma opasna pošast, zahvativši kompletnu planetu, pokazala je pravo lice ljudskog roda, njegovu nedograđenost, nedovršenost i nemoć, sa jedne strane, a sa druge, osionost, pohlepu, bahatost, silu, grabežljivost, nesolidarnost, bespomoćnost, nemoral itd. To što je prisutno, na globalnom nivou, može se sagledati i na određenim regionalnim, ili mikro prostorima.

Nevolje i problemi, bilo na ličnom nivou, ili širem društvenom, su i te kako test umijeća, snalažljivosti, snage, moći, pameti, organizovanosti, poštenja itd. U nevoljama, kao što je i pandemija, koja je zahtvatila i Republiku Srpsku, ne mogu da se ne složim da su preduzete sve mjere da se, prije svega, zaštiti zdravlje stanovništva. S druge strane, mislim da neću pogriješiti, ako kažem da postoje dobre namjere, da se sačuvaju privredni i radni resursi, da se pomogne da opstanu i da se oporave, kada za to dođe vrijeme.

Međutim, znajući da je, zbog značajnog pada privredne aktivnosti, s jedne strane i sa druge strane, zbog dodatnih obaveza, budžet u značajnom deficitu, ne mogu da prihvatim, ni kao građanin a ni kao Predsjednik Kompanije i Grupacije „Boksit“, koju čini sedam pravnih subjekata, sa planiranim prihodom od 129 miliona KM, u ovoj godini, sa 1000 zaposlenih, odričući se potrebe za bilo kakvim subvencijama iz budžeta, iako učestvujemo, u značajnoj mjeri, u njegovom punjenju, da se troše budžetska sredstva, na ono što u ovom vremenu nije neophodno, ili je manje potrebno, u odnosu na druge potrebe.

Tako, na primjer, niti je vrijeme, a niti potreba, da se ulaže u poslovne prostore, za potrebe organa Vlasti i određenih Institucija, imajući, pri tome, ne samo u vidu, činjenicu, da je stotine miliona, prethodnih godina, uloženo u izgradnju i adaptaciju desetine hiljada kvadrata poslovnih prostora, u Banja Luci, da prije svega, Institucije, za koje je namjenjeno 32,3 miliona, kao što su Republički zavod za statistiku, Pravobranilaštvo, Ustavni sud, pravoslavni duhovni centar u Mrkonjićima, Centar za obuku Zalužani, imaju više nego pristojan prostor, koji sada koriste.

Ulaganje u objekte, u Rajskoj dolini, namještaj, oprema, adaptacija, cca 3,5 miliona, u vrijeme kada i drugi značajni sadražaji na Jahorini, u okviru Olimpijskog centra, u koji je uloženo desetine milona maraka, sredstava iz budžeta, kao i privatni sadržaji, nisu u upotrebi, je besmisleno i nepametno.

Kad je već u pitanju Olimpijski centar, odnosno Jahorina, građani zaslužuju odgovor, šta je sa hotelom Bistrica, da li je tačno da, umjesto, kako je najavljivano, od najodgovornijih u Republici Srpskoj, kada je isti privatizovan, da će to biti hotel ekstra sadržaja i kvaliteta, u rangu brenda Kempinski, obzirom da informacije postoje, da je 70 zaposlenih otpušteno i da su im rješenja uručena putem pošte, na kućne adrese.

Kompanija, koja je kupila hotel, bila je favorizovana i trebala je da postane vlasnik fabrike „Alumina“ iz Zvornika i Pavlović banke iz Bijeljine.

Odustajanje od kupovine helikoptera je toliko smisleno koliko je bilo i besmisleno, da se isti kupuje, jer je, od 9,2 miliona maraka, koliko je trebao da košta, mogla svaka Lokalna zajednica, u okviru Republike Srpske, dobiti cca 150.000 KM, pomoći.

Slično je sa kupovinom pokretne bolnice, koja umjesto 3,6 miliona, koliko je bilo javno saopštenje, po odluci Vlade, od 16.04. ove godine, košta 4,287.880 KM. Nameće se i pitanje, gdje će biti, čemu će služiti, kada će i da li će biti u funkciji, obzirom da smo, ulažući stotine milione maraka, izgrdili zdravstvene ustanove, neke i dobro opremili, koje su nedovoljno iskorištene. Kada je u pitanju Bolnica, interesuje me, od koga i kako je kupljena, jer postoje razne informacije i špekulacije, koje dovode u vezu određene ministre sa domaćim i stranim diskutabilnim poslovnim partnerima.

Izdvajanje 20 miliona, sredstava Vlade, preduzeću „Prointeru“, iz Banja Luke, da radi određene aplikacije za tehničke preglede je takođe diskutabilno, bar ne u ovo vrijeme iako smatram i znam, obzirom da i Sistem kojim rukovodim koristi te usluge, da je to potrebno, ali sve u svoje vrijeme.

Iako je stara 2000 godina, izreka Cicerona i sada je aktuelna jer opisuje stanje u Društvu.

 1. Siromah radi.
 2. Bogataš iskorištava prvog.
 3. Vojnik brani obojicu.
 4. Poreznik plaća za svu trojicu.
 5. Skitnica se odmara za prethodnu četvoricu.
 6. Pijanac pije za svu petoricu.
 7. Bankar potkrada svu šestoricu.
 8. Advokat svađa prethodnu sedmoricu.
 9. Ljekar ubija svu osmoricu.
 10. Grobar sahranjuje svu devetoricu.
 11. Političar živi na račun prethodne desetorice.

 

Kada je u pitanju Kompanija „Boksit“, Ciceronova izreka, koja se odnosi na redni broj 7, nije primjenjiva, jer su sa poslovnim bankama sklopljeni poslovni aranžmani, od obostrane koristi.

Pozdrav,

Predsjednik Kompanije
mr Rajko Dukić

 

Izvor: ad-boksit.com