Republika Srpska

Ima se para kad Prointer štampa: UKC i HET dali preko milion KM za iznajmljivanje štampača

Izvor: Buka

Univerzitetsko klinički centar i Hidroelektrane na Trebišnjici godinama daju unosne poslove održavanja štampe Prointeru, omiljenoj IT firmi vlasti u RS.

Tako je UKC sklopio trogodišnji posao sa Prointerom prije samo nekoliko dana, a ugovor se i dalje smatra “poslovnom tajnom”, dok je cijena dogovorenog veća tri puta od prethodne!

Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske dodijelio je trogodišnji posao u postupku “implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe”, a procijenjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 630.000,00 KM.

Odluka UKC o izboru firme Prointer 

Inače, ovo je gotovo tri puta veći iznos u odnosu na ugovor iz 2016. godine kada je dogovoreno za ugovore iz 2016. godine u iznosu od 154.350,00 KM i iz 2018. godine kada je zbog “dodatnih usluga” zaračunato dodatnih 46.305,00 KM.

Ugovor iz 2016. godine

Ugovor iz 2018. godine – dodatne usluge

 

Zanimljivo je da je Ugovor UKC Republike Srpske i PROINTER-a smatran poslovnom tajnom i predmet je višegodišnjeg spora između UKC Republike Srpske i organizacije TI BiH.

Ova organizacija tražila je na uvid ključna dokumenta o ovoj nabavci kao što su izjave o sukobu interesa članova komisije, zapisnik sa otvaranja ponude, izvještaj o ocjeni ponuda, odluku o dodjeli ugovora, kopiju ugovora, kao i izvještaj o njegovoj realizacije.

Zbog nedostavljanja ovih informacija, TIBIH je već dobio jedan sudski spor pred Okružnim sudom u Banjaluci, ali ih ova javna ustanova odbija dostaviti jer ih, kako navode, PROINTER ITSS smatra poslovnom tajnom, saopšteno je sredinom jula iz TI BiH.

Kako saznajemo, nova tužba podnesena je 13.07.2020, po kojoj još nije odlučeno.

Na osnovu dokumentacije u koju smo imali uvid, vidi se da je UKC RS na konkursu za usluge konsolidacije poslovne štampe tražio “rješenje za outsorsing poslovne štampe sa centralizovanim korištenjem obuhvaćenih kategorija uređaja, što obuhvata multifunkcijske uređaje i laserske štampače.

Podsjećamo, prvi posao UKC-a Republike Srpske u vezi sa predmetnom nabavkom dodijeljen je konzorcijumu ponuđača “PROINTER ITSS” doo iz Banjaluke  i “PROINTER IT Solution and Services”d.o.o. iz Beograda i ugovor je sklopljen na period od tri godine.

Konačna ukupna vrijednost ugovora je 154.350,00 KM na period od tri godine odnosno 51.450,00 KM bez PDV-a na godišnjem nivou.

Zanimljivo je da je 2018. godine kompaniji PROINTER ITSS doo dodijeljeno dodatnih 46305,00 KM, a ta je nabavka vršena putem pregovaračkog postupka, bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a kao razlog za ovu proceduru navedeno je “dogovaranje dodatnog vršenja usluga”.

Ove godine iznos ugovora gotovo je trostruko veći, pa tako u Obavještenju o nabavci stoji iznos od 630.000,00 KM na period od tri godine. Ovaj posao dobio je, a ko drugi nego PROINTER ITSS.

Štampa u HET-u za omiljeni Prointer

“Hidroelektrane na Trebišnjici” su za usluge iznajmljivanja poslovne štampe u prethodne četiri godine dale firmi PROINTER ITSS skoro pola miliona KM.

Na ovu nabavku iz HET-a, firmi PROINTER ITSS omogućeno je da izvuče 442.157 KM. Odnosno, svake godine je od 2016. do danas PROINTER ITSS pobjeđivao na tenderu za uslugu izdavanja poslovne štampe, pri čemu je dobijao u prosjeku 100.000 KM.

Poslovi održavanja poslovne štampe koje je dobijao PROINTER ITSS

Zanimlivo je da je PROINTER ITSS uvijek bio jedini ponuđač čija je cijena usluge na kraju iznosila tek nekoliko maraka manje od one koju je HET predvidio da izdvoji.

Pored toga, iz godine u godinu, tenderi za nabavku poslovne štampe su identični i sastoje se od održavanja 23 štampača u vlasništvu HET-a i iznajmljivanja od 22 do 25 novih.

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, PROINTER ITSS je dužan da obavlja “totalno produkciono održavanje kopir aparata”, što je industrijski standard za sistemsko održavanje i i poboljšanje integriteta i produkcionih mogućnosti održavane opreme, kao i kvaliteta produkcionog sistema kroz praćenje uređaja.

Iz tehničke specifikacije

Zanimljivo je da je HET, istovremeno dok je za iznajmljivanje poslovne štampe plaćao PROINTER ITSS stotine hiljada KM, izdvajao novac i za stavku servisiranje i održavanje kopir aparata potpuno drugoj firmi.

Iz ovoga se može zaključiti da je PROINTERU ITSS poklonjeno skoro pola miliona KM u prethodnih pet godina samo za iznajmljivanje i održavanje štampača, dok se istovremeno za održavanje dodatnog broja štampača plaćala druga kompanija sa sjedištem u Trebinju.

Zanimljivo je i vrijedno napomenuti da se na osnovu izvještaja koji ponuđači nakon dobijenog posla daju HET-u, štampači u ovom preduzeću veoma često kvare, pa se tako svako malo mijenjaju mnogobrojni dijelovi na njima.

Sredinom prošle godine, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je da je njegov sin Igor Dodik povezan sa kompanijom „Prointer ITSS“.

Dodik je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske rekao da je njegov sin završio fakultet u Milanu i da se bavi „novim tehnologijama“.

„Nije vlasnik, ni ovlašteno lice, ali jeste saradnik te firme, bavi se novim tehnologijama, sarađuje sa inostranim firmama i ima od toga prihode“, rekao je Dodik.