Zabava

VIC DANA 24. MAJA

Učiteljica pita đake: – Djeco, kada bi ste na ulici našli pare i mozak, šta biste uzeli? Perica odgovori da bi uzeo pare, a učiteljica reče da bi ona mozak. – Pa dobro, svako bira ono što mu fali – uzvrati joj Perica.