Zabava

VIC DANA 16. MAJ

– Halo, da li je to razredni starješina V-3?
– Da, ja sam!
– Telefoniram Vam da kažem da Perica danas neće doći u školu, bolestan je.
– A ko telefonira?
– Pa, moj tata!