Republika Srpska

Preduzeća u „Elektroprivredi Srpske“ mijenjaju prošlost

PALE – Elektroprivreda Republike Srpske pokazala je sav besmisao kada je riječ o poslovnim planovima u javnim preduzećima. Naime, zavisna preduzeća u sklopu ovog holdinga umjesto da uveliko rade i ispunjavaju poslovne planove za ovu godinu, prave rebalanse za prethodnu koja je istekla.

 

Samo dan nakon što su revizori upozorili kako je planiranje dovedeno do apsurda, za 15. februar je zakazana sjednica skupštine akcionara „Elektrodistribucije“ Pale na kojoj će se diskutovati o prijedlogu rebalansa za Plan poslovanja za 2020. godinu.

Smjernice za ovakvo ponašanje im je dala Elektroprivreda RS, koja je i sama promašila svoje planove, pa sada traži da se sva zavisna preduzeća usklade sa njenim.

Saglasnost su dobili od Vlade Republike Srpske koja im je odobrenje za izmjenu plana za prošlu godinu dala 30. decembra, odnosno samo dan prije njenog isteka. To nedvosmisleno pokazuje kako vlast podržava i podstiče neodgovorno ponašanje u javnim preduzećima.

Kada je u pitanju rebalans „Elektrodistribucije“ Pale“ u njemu se retroaktivno „predviđa“ kako će u prošloj godini u odnosu na prvobitni plan doći do pada prihoda od 3,15 odsto i rasta rashoda od 3,5 odsto te poslovnog minusa od blizu tri miliona maraka.

Planirani gubitak za 2020. godinu rezultat je isplaćenih stimulativnih otpremnina i naknada za ekonomsko-socijalno zbrinjavanje radnika, kao i loša hidrološka situacija u 2020. godini koja je dovela do smanjenja poizvodnje električne energije“, pravdaju se u ovom preduzeću.

Podsjećamo, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je upozorila kako su javna preduzeća u Republici Srpskoj u potpunosti su obesmislila i obezvrijedila poslovno planiranje i izvještavanje i od toga napravila svojevrsni apsurd.

Oni su imali priliku da se uvjere kako su planovi u državnim firmama samo puka formalnost bez ikakve težine i značaja.

Godišnji izvještaji o poslovanju javnih preduzeća donose se kada je proces izrade plana poslovanja za narednu godinu otpočeo, završen, usvojen ili kada je započeta njegova primjena. Kao takav, nema težinu i značaj za proces poslovnog planiranja. Rebalansi, kao reakcija uprave na odstupanja realizacije od plana poslovanja usvajaju su krajem decembra planske godine a nerijetko i u narednoj poslovnoj godini”, samo je dio paradoksa koji su uočili revizori i opisali u svom izvještaju „Planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima“.

Kecman: Ne vidim svrhu

Ni direktor brokerske kuće „Advantis broker“ ekonomista Branko Kecman ne vidi svrhu onog što rade javna preduzeća.

Ovdje ne postoji poslovna logika. Nema smisla pričati o prošlosti, osim ako cilj nije da se donesu zaključci za budućnost. Raditi rebalans plana  za godinu koja je istekla je čisto ispunjenje forme jer se više ništa ne može promijeniti“, kaže Kecman.

Dodaje kako se u ozbiljnim firmama poslovni planovi za narednu, završavaju u septembru mjesecu tekuće godine.

Znači, uspješna preduzeća će u septembru 2021. godine imati gotov plan za 2022. godinu“, kaže Kecman.

On smatra kako su javna preduzeća u zemlji uspostavljena na pogrešnim principima.

U normalnom sistemu postoje nadzorni organi koji nadziru i usmjeravaju rad menadžmenta i o tome izvještavaju vlasnika. Vlasnik je zainteresovan da preduzeće posluje što je moguće bolje i samim tim ima veću dividendu a ne da zapošljava što više ljudi. Tu je početak cijelog problema“, zaključio je Kecman.

CAPITAL