BiH

Poznate nove cijene cigareta u BiH

Kako je i najavljeno od 1. januara 2021. godine nove cijene cigareta u cijeloj BiH. Poreska urprava objavila detalje povećanja.

Od 1. januara 2021. godine, na cigarete se plaća akciza, i to:

– proporcionalna akciza, po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

S tim da minimalna akciza (zboj proporcionalne i fiksne), po paklici cigareta ne smije biti ispod 3,25 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Akciza na duvan za pušenje u 2021. godini iznosi 130,00 KM po kilogramu.

Kalkulacije maloprodajnih cijena koje će biti na snazi od početka 2021. godine, a koje su formirane u skladu sa novom Odlukom, porezni obveznici bili su dužni dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 15. decembra 2020. godine.

Kako je rečeno u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, to su i učinili, te ih objavljujemo u nastavku (u tabelama nema cijena cigareta Filip Morisa, čije cijene UIO još očekuju, s obzirom da su poslate.

Na slikama možete vidjeti nove cijene nekih marki cigareta.