Zanimljivosti

MIHAIL LITVAK O RADOSTI

„Treba dijeliti samo radost i sa prijateljima i sa neprijateljima. Prijatelj će se obradovati a neprijatelj uzrujati.”