Region

Izbrisani sporni članovi u zakonu o statusu SPC

– Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Vladimir Leposavić dostavio je Vladi tekst izmjena i dopuna Zakona o slobodi vjeroispovijesti u kome su izbrisani svi sporni članovi i definisano da nema registracije za postojeće crkve.

Кako je potvrđeno iz Ministarstva, ovim izmjenama ispunjeni su svi zahtjevi Mitropolije crnogorsko-primorske i ostalih eparhija u Crnoj Gori.

U tekstu, u koji je podgorički list “Dan” imao uvid, postojeće, odnosno, tradicionalne crkve ne gube pravni subjektivitet. Stečena prava se priznaju, a propisano je i da se niko ne briše iz evidencije.

Izmjene predviđaju i da se priznaju, odnosno, potvrđuju sklopljeni ugovori, a unijeta je i riječ vakuf da bi se uvažila i prepoznala imovina Islamske zajednice.

U članu 18 se navodi da vjerska zajednica koja je u skladu sa ovim zakonom upisana u jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica kao evidentirana ili registrovana vjerska zajednica ima svojstvo pravnog lica.

Jedinstvenu evidenciju čine: Кnjiga evidentiranih vjerskih zajednica u koju se upisuju postojeće vjerske zajednice i knjiga registrovanih vjerskih zajednica u koju se upisuju novoosnovane vjerske zajednice.

Кnjigu evidentiranih vjerskih zajednica i knjigu registrovanih vjerskih zajednica čine baze podataka i zbirke dokumenata.

Izbrisani su članovi 62, 63 i 64, i prema izmjenama svi imovinski sporovi se rješavaju pred sudom.

Predviđeno je i da neće biti kasa u manastirima, a oni hramovi, objekti koji su kulturna baština tretiraju se u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturne baštine.

(Srna)