Hercegovina

GRADU TREBINJU 4,6 MILIONA KM OD BOBAR BANKE

Izvor: ATV

Pravobranilaštvo Republike Srpske dobilo je pravosnažnu presudu u parničnom postupku protiv tužene Bobar banke a.d. Bijeljina u stečaju, u vrijednosti od 4.621,890,66 KM, a u korist Grada Trebinje.

Viši privredni sud u Banjoj Luci je potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Bijeljini.

“Sud je zaključio da ugovori između ova dva subjekta imaju karakter ugovora o depozitu po viđenju, a ne kredita, pa je u skladu sa tim Grad Trebinje trebao biti svrstan od strane stečajnog upravnika u isplatni red prioriteta namirenja u skladu sa Zakonom o bankama“, saopšteno je iz Pravobranilaštva.

Navedena sredstva predstavljala su javne prihode deponovane na osnovu ugovora zaključenog sa bankom, a nastala su na osnovu uplate preduzeća za korišćenje prirodnih resursa.