Zanimljivosti

BERTRAND RUSSELL O MORALU

Imamo dvije vrste morala jednu uz drugu: jednu koju propovijedamo, ali ne praktikujemo i drugu koju praktikujemo, ali rijetko propovijedamo.