Zanimljivosti

ALEKSANDAR DIMA O NADI

Sva ljudska mudrost može se sažeti u dvije riječi- čekanje i nadu.