Hercegovina

ZORKA IVANKOVIĆ, KANDIDAT KOALICIJE “NAŠA HERCEGOVINA”

Zorka Ivanković je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilista u Mostaru – odsjek novinarstvo 2016. godine. Od 2008. do 2014. godine radila je u umjetničkom foto – studiju “Momo” i paralelno se bavila foto-novinarstvom. Od 2014. godine, nakon udaje i zasnivanja porodice, pomaže suprugu u operativnim i menadžerskim poslovima na Korona radiju, kao i na portalu koronaonline.com, shodno raspoloživom vremenu u odnosu na obaveze prema porodici i troje maloljetne djece.