BiH

Žestoka dilema svakog roditelja : Kako odabrati pravi put za budućnost svog djeteta?

       VERBATORIA- vodeća svjetska franšiza za testiranje talenata i potencijala djece i odraslih 

                                               od  15.marta počela je sa radom u Sarajevu

 

Preko 85% roditelja ima pogrešnu procjenu u vezi talenata svoje djece! Obrazovanje je ključ dugoročnog uspjeha, ali znanje samo radi znanja nije poenta obrazovanja. Primjena znanja, ono što uradimo sa znanjem, predstavlja osnovnu svrhu učenja.

Zbog toga su detaljno osmišljeni testovi koeficijenta talenta pomoću kojih ćete dobiti povratne informacije o svom djetetu  i sebi, u cilju lakše izgradnje budućnosti i karijere koju želite.

Postoje dva scenarija koja izazivaju ogromnu frustraciju i kod roditelja i djece, sigurni smo da vam je ovo poznato :

Prvi scenarij je kada djeca imaju veliku sklonost ka nekoj oblasti, npr.slikanje ili sviranje određenog instrumenta a roditelji to ne prepoznaju, ravnodušni sui ili čak blokiraju dijete da se ispolji u istoj oblasti, jer misle da djeca treba da prioritetiziraju nešto potpuno drugo.

Drugi scenarij je kada roditelji u prvi plan za svoje dijete postave neku oblast, npr. matematika ili sport i forsiraju dijete u tom smjeru a pri čemu dijete pokazuje sklonost ka potpuno drugim oblastima djelovanja.

Kako se izboriti sa frustracijom i znati da smo usmjerili svoje dijete na pravi put?

VERBATORIA će vam pomoći u tome, uz  neurometriju i jedinstvenu patentiranu tehnologiju, putem testa i razmišljanja ispitanika u toku testa, prati rad moždanih talasa i putem posebnog algoritma isporučuje rezultate testa koji detaljno opisuje razmišljanje ispitanika, njegove talente, potencijale, sklonosti i nudi prijedloge za daljnje usmjerenje ispitanika.

VERBATORIA test u Sarajevu se vrši od strane diplomiranih pedagoga, psihologa za djecu i odrasle sa višegodišnjim iskustvom. Proces testiranja traje 60 minuta u okviru kojeg je 30 minuta test a 30 minuta traje diskusija o rezultatima testa.

Svako dijete je talentovano! VERBATORIA će pokazati u kojoj tačno oblasti i kako da se talenti dalje razvijaju.

Rezultati VERBATORIA testa će pokazati talenat i sklonost ka 5 najvažnijih oblasti: jezici/verbal, matematika/logika, kreativnost, muzika i sport/kinestetika. Dodatno, test će pokazati i rezultate samosvjesnosti i samopouzdanja kao i odnos prema drugim osobama kao izraz nivoa emocionalne inteligencije. Na osnovu dobivenih rezultata, roditeljima će biti jasno u kojim oblastima dijete pokazuje najveće odnosno najmanje sklonosti i talenat. Na osnovu istih rezultata biće jasno kojem tipu osobe pripada, koji tačno predmeti u školi kao i hobiji van škole im najviše odgovaraju da se njima bave. Pokazaće se i nivo sklonosti prema riziku kao i nivo otpornosti na stres kao 2 važna faktora pri donošenju svih odluka.

 

VERBATORIA je prisutna u 20 država, sa preko 160 franšiza, testiranih preko 70.000 porodica i sarađuje sa preko 500 škola!

Za više informacija, rezervaciju termina testa, potrebno je posjetiti web stranicu https://verbatoria.ba/ FB stranicu Verbatoria BiH (https://www.facebook.com/verbatoria.bih) i IG profil verbatoria.bih (https://www.instagram.com/verbatoria.bih/)