Region

ZBOG MILA SAM OSTAO BEZ OKA

Veteran i invalid sa Dubrovačkog ratišta, Branko Vujičić, u svom potresnom obraćanju “prsa u prsa” sa policijom, kazao je da ga je na isto to ratište poslao Milo Đukanović, Filip Vujanović i “ostali”. Kako je kazao, u ratu je ostao bez oka. Obraćajući se direktno policajcima, Vujičić je rekao:

– Ti si mlad, ne dozvoli da gineš! Moje dete i tvoje dete će da gine ako krenete da ratujete! Rat će zapaliti sve. I tebe i mene!

Rekavši im da skinu uniformu, Vujičić je nastavio: “Granata, metak i bomba ne bira koga će da ubije!”

Izvor:  Srbija danas