Zanimljivosti

VLADETA JEROTIĆ O LJUBAVI

”Ne znam da li je ijedan čovjek u stanju da voli ako nije bio voljen. Ili, na drugi način, koliko smo i sa kakvom snagom u djetinjstvu bili voljeni, toliko i mi volimo druge”.