Zabava

VIC DANA ZA 8. OKTOBAR 2020.

Obijena kuća nekog antikvara i naravno, policajci došli da naprave uvidjaj.
– Mozete li mi tačno reći sta vam je odneto? – upita vlasnika jedan pajkan vadeći bilježnicu.
– Pa, kao prvo, dva švajcarska sata, oba stara oko 150 godina. Zatim su mi odneli…
Tu ga pajkan prekinu:
– Polako, polako… Nama je, znate, svaki podatak važan. Recite, jesu li ti satovi bili digitalni?