Zabava

VIC DANA ZA 28. OKTOBAR 2020.

Uđe pijanac u autobus i počne vikati:
– Ovi otpozadi su svi pederi, ovi sa strane su svi rogonje, ovi naprijed su svi seronje!
Vozač autobusa pobjesni i naglo zakoči:
– Ponovi šta si rekao pijanduro!!! Ko je peder, ko je seronja…?!?
– Pa, sad više ne znam, tako si glupo zakočio da su se svi pomješali…