Zabava

VIC DANA ZA 15. OKTOBAR 2020.

Dolazi čovjek u Biro za zapošljavanje i
pita:
• Imate li neki posao za mene?
• Naravno!
• Kakav je to posao?
• Odličan! Imaćete svoju kancelariju, sekretaricu i svog ličnog vozača, a plata će
vam biti 2.000 evra.
• Je l' Vi to mene zezate?
• A ko je prvi počeo?