Zabava

VIC DANA ZA 13. SEPTEMBAR 2020.

– Zašto nema seksa kod državnih službenika?
– Sve rodbina!