Zabava

VIC DANA 10. JULA 2020.

Razgovor dva Crnogorca ……… (s prevodom):

– “Oooo” …….. (oduševljenje povodom viđenja)
– “E” …….. (javlja se i on njemu)
– “I?” …….. (pita ga kako je)
– “Aa” …….. (kao… nije nešto)
– “Uuu” …….. (zabrinut, saučestvuje…)
– “Ae” …….. (a, što ćeš, tako je…)