Republika Srpska

Ustavni sud BiH odbacio apelaciju, FZO ostao bez para

Ustavni sud BiH odbacio je kao neosnovanu apelaciju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) i ocijenio da je 1.755.238 KM u skladu sa zakonom skinuto s računa Fonda i isplaćeno Srđanu Šućuru za poslovni prostor u kojem se nalazi filijala FZO-a RS-a u Trebinju.

Ovaj sud zaključio je da ne postoji povreda prava na pravično suđenje, jer su redovni sudovi razmotrili sva sporna pitanja u predmetu i dali jasno obrazloženje, tako da apelant nije uspio da dokaže osnovanost svog prijedloga. U FZO RS ne žele da se pomire sa ovom odlukom i kažu da su podnijeli krivične prijave protiv više lica, među kojima je i prodavac poslovnog prostora Srđan Šućur. Oni navode da je u toku i više sudskih i upravnih postupaka koji se nalaze u različitim fazama odlučivanja od strane sudova ili nadležnih upravnih organa.

Podsjećamo, tadašnji direktor FZO Darko Tomaš 2016. godine zaključio je ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u iznosu od 1.274.510 KM, uz obavezu prodavca da dostavi dokaz da zemljište i zgrada u kojoj je poslovni prostor nisu opterećeni hipotekom.

– Iako je prodavac u decembru 2016. godine dostavio rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinske-pravne poslove, Fond je osporio taj dokaz kao validan zato što u tom rješenju nisu bile navedene bitne činjenice za hipoteku. Iz tog razloga, a rukovodeći se odgovornim pristupom kada je u pitanju trošenje sredstava osiguranika, Fond nije isplatio ugovornu kupoprodajnu cijenu, nakon čega su uslijedile tužbe koje je sa jedne strane podnio Fond tražeći da se raskine ugovor sa prodavcem, a s druge strane prodavac tražeći isplatu – navodi se u odgovoru FZO RS na naša pitanja.

Oni u odgovoru napominju da je prodavac u ekspresnom roku dobio i prvostepenu i drugostepenu presudu u svoju korist, na osnovu čega mu je banka u izvršnom postupku sa računa FZO isplatila novac.

– Tek naknadno i Fond je dobio pravosnažnu presudu u našu korist, iako smo tužbu podnijeli na vrijeme kako bismo preduprijedili mogućnost da nam se uzme novac sa računa. Takođe, i Osnovni sud je donio rješenje po kojem novac treba da se vrati na račun Fonda, ali to se još nije desilo. Dakle, u pitanju je klasičan primjer pravnog nonsensa – kažu iz FZO RS.

Prema njihovim navodima, apsurdno je to što je Fond praktično sve tužbe dobio u svoju korist, ali kasno, kada im je već skinut novac sa računa.

– Podnijeli smo apelaciju Ustavnom sudu BiH zato što smo smatrali da su niži sudovi bili obavezni da odrede mjeru obezbjeđenja i zabrane Šućuru da raspolaže novčanim sredstvima koja je naplatio od nas. Na taj način bi se spriječila veća šteta po Fond, koja je već nastala, jer sada ne možemo da vratimo svoj novac. Budući da FZO zastupa ne samo svoje, već interese svih naših osiguranika, istrajni smo u pravnoj borbi da zaštitimo sredstva i imovinu Fonda – navodi se u odgovoru.

Istrajnost

Poslije promjene rukovodstva, iz FZO su odbili da plate sporni poslovni prostor zato što su smatrali da nema urednu dokumentaciju i da prodavac nije ispoštovao kupoprodajni ugovor. Ipak, istrajnost u pravnoj borbi da vrate svoj novac koštala ih je dodatnih 480.728 KM, pa je sa njihovog računa skinuto ukupno 1.755.238 KM.

 

Glas Srpske