Republika Srpska

Uspjeh fakulteta iz Foče: Ušli u evropsku Asocijaciju

Trenutno se na listi članova Asocijacije nalazi 69 medicinskih fakulteta iz 27 evropskih zemalja, a Medicinski fakultet u Foči je jedina javna visokoškolska ustanova iz Bosne i Hercegovine koja je član Asocijacije.

Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) postao član Evropske asocijacije medicinskih fakulteta ( The Association of Medical Schools in Europe – AMSE).

 Riječ je o organizaciji koja je započela svoj rad 1979. godine kao Asocijacija dekana medicinskih fakulteta u Evropi. Više od četiri decenije AMSE predstavlja forum evropskih medicinskih fakulteta za razmjenu iskustava u oblastima obrazovanja, istraživanja i menadžmenta.

Rad Asocijacije zasniva se na organizaciji konferencija o temama koje su od posebnog interesa za nastavnike medicinskih fakulteta  kroz koje se nastoji podstaći i razviti održiva saradnja između medicinskih visokoškolskih ustanova u Evropi.

Trenutno se na listi članova Asocijacije nalazi 69 medicinskih fakulteta iz 27 evropskih zemalja, a Medicinski fakultet u Foči je jedina javna visokoškolska ustanova iz Bosne i Hercegovine koja je član Asocijacije.

 Članstvom u AMSE želimo da ojačamo proces internacionalizacije visokog obrazovanja započet uvođenjem studija Medicine na engleskom jeziku na našem fakultetu. Nastojaćemo da kroz saradnju sa drugim evropskim medicinskim fakultetima implementiramo najbolje prakse i iskustva i na taj način sačuvamo lidersku poziciju u regionu kada je riječ o obrazovanju kadrova medicinske struke u skladu sa savremenim tokovima i trendovima, saopšteno je iz Dekanata Medicinskog fakulteta u Foči.

Podjsetimo da je temelje ovog fakulteta u ratu postavio svjetski poznati stručnjak profesor Boriša Starović sa svojim saradnicima.

 

(BN)