BiH

Saopstenje za medije kompanije Bingo

Industrijadeterdženata „Dita 1977“ d.o.o. uspješnoodgovarazahtjevimatržišta

 

Već 43 godine Dita uspješno posluje na domaćem i ino tržištu. I sada, u vrijeme pandemije, kada se čini da je sve stalo, ova fabrika radi punim kapacitetom kako bi osigurala plasman prijeko potrebnih dezinficijenasa, ali i ostalih proizvoda iz portfolija. U skladu sa raspoloživim sirovinama i repromaterijalom, osim redovne dvije smjene, povremeno se uvodi i treća smjena.  Usprkos otežanom transportu i nabavci sirovina i ambalaža, proizvode velike količine sredstava za dezinfekciju, kojima opskrbljuju čitavu BiH: od javnih zdravstvenih ustanova, institucija vlasti, kriznih štabova, preko gradskih i općinskih službi, pa do apoteka i maloprodajnih trgovina. U proteklom periodu su odgovorili na brojne velike zahtjeve, ali se roba svima isporučuje u kontinuitetu.

 

Stručni tim tehnologa je razvio proizvod ANTIBACTERIAL, sredstvo za dezinfekciju za koji su dobili certificirani izvještaj o dokazu na  učinkovitost i širok spektar mikrobicidnih djelovanja. Antibacterial sredstvo za dezinfekcijurukunajtraženiji je proizvod u dobapandemije COVID-19 virusa. Dokazanodezinfikuje, stvarajućizaštitni film narukamakojiimavišesatnozaštitnodjelovanje. Sredstvo je nabazialkoholaidokazanouništava 99% poznatihbakterijaigljivica. Osimsredstva za dezinfekcijuruku, proizvelisuiDitaseptsredstvo za rukeipovršine, te Antibacterial sredstvo za dezinfekcijusvihpovršina. Dita za ovajasortimanantibakterijskihproizvodaimasvepotrebnecertificiraneizvještajeovlašteneinstitucije.

 

Obzirom da su ovi proizvodi napravljeni po recepturama i standardima koji su po evropskim propisima, Dita je spremna da uz pomoć već razvijene mreže partnera, odgovori i tržištima EU, ali kao i do sada, prioritet je tržište naše zemlje.

 

 

UpravaFabrikedeterdženata Dita 1977 d.o.o. Tuzla