Republika Srpska

Poreska uprava RS: Na vrijeme izmirite obaveze

BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da 31. decembra ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za ovu godinu, kao i obaveza po osnovu poreza na dobit za 2019. godinu, te ih poziva da na vrijeme izmire ove obaveze.

“Pozivamo poreske obveznike, koji to još nisu uradili, da blagovremeno izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2020. godinu, kao i eventualno još neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz ranijeg perioda”, saopšteno je iz Poreske uprave.

U ovoj instituciji napominju da su uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave virusa korona prolongirani rokovi za plaćanje obaveza za porez na nepokretnosti za ovu godinu.

“U skladu s tim rok za plaćanje prve rate je sa 30. juna pomjeren na 30. septembar, dok je rok za plaćanje druge rate tih obaveza sa 30. septembra prolongiran za 31. decembar 2020. godine. Takođe, pozivamo poreske obveznike kojima je pomenutom uredbom, zbog poteškoća u poslovanju omogućeno plaćanje obaveza po osnovu poreza na dobit u ratama do kraja 2020. godine za koje se neće obračunavati kamate, da iste izmire do kraja 2020. godine”, podsjetili su u ovoj upravi.

Iz Poreske uprave navode da im krajnji cilj nije kažnjavanje, već da poreski obveznici izmire svoje obaveze u propisanim rokovima da se ne bi doveli u situaciju da im iznos bude uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

 

Srna