Republika Srpska

Pooštreni uslovi za imenovanje notara u RS

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj kojim su pooštreni uslovi za imenovanje notara.

Posebna pažnja posvećena je pravnoj sigurnosti i propisano je da će notar po službenoj dužnosti, a na teret stranke, odmah nakon zaključenja pravnog posla čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nepokretnostima, podnijeti zahtjev za upis u javne evidencije radi sprovođenja zaključenog pravnog posla.

U odnosu na važeći zakon izmijenjene su odredbe koje se tiču službenih sjedišta i broja notara na način da se za područje svake jedinice lokalne samouprave u Srpskoj određuje jedno službeno sjedište notara.

Broj notara u službenom sjedištu određuje se uzimajući u obzir godišnji broj isprava koje se notarski obrade, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, kao i interes građana, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se navodi da su propisana ovlaštenja pomoćnicima notara da obavljaju sve poslove osim notarske obrade isprava i ostavinskog postupka.

“Dopunjene su odredbe u vezi sa postupkom notarske obrade isprave kod raspolaganja imovine stečene radom supružnika u zajednici života”, navodi se u saopštenju i dodaje da su poboljšane odredbe vezane za disciplinsku odgovornost notara, kao i odredbe za nadzor nad radom notara koji sprovode Ministarstva pravde i Notarske komore.

Kako bi se u pojedinim sjedištima zadržao određen broj notara, u ovom nacrtu zakona predloženo je da se starosna granica za prestanak službe poveća sa 65 na 67 godina.

Srna