Republika Srpska

Pod “lupom” deset javnih preduzeća i gradskih ustanovaPod “lupom” deset javnih preduzeća i gradskih ustanova

Cilj eksterne revizije jeste da se utvrdi da li se javnim sredstvima upravlja na propisan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Eksterna revizija je od 18 javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Bijeljina odabrala deset u kojima će kontrolisati rad preduzeća i ustanova.

Rad će se kontrolisati u Centru za socijalni rad, Dječijem vrtiću “Čika Jova Zmaj”, Centru za kulturu “Semberija”,Muzeju Semberije, SКUD “Semberija”, Turističkoj organizaciji, Agenciji za mala i srednja preduzeća, Gradskom pozorištu “Semberija”, Agrarnom fondu i Narodnoj biblioteci “Filip Višnjić”.

Cilj eksterne revizije jeste da se utvrdi da li se javnim sredstvima upravlja na propisan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Ovo je još jedan korak da se prikaže netransparentno poslovanje u prethodnom periodu, nedostatak kontrole, izostanak odgovornosti za rezultate poslovanja, ali i politizaciju javnih preduzeća, a Gradska uprava će nastaviti da insistira na redovnom izvještavanju i obavještavanju javnosti u cilju odgovornog trošenja narodnog novca, saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika Bijeljine.

 

 

BN