Republika Srpska

Ninić se „posuo pepelom“ što je Škrbićevom zetu pokvario milionski posao sa ERS-om

TREBINJE – Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) i kompanija “Dwelt” na sve načine pokušavaju realizovati dogovoreni softver vrijedan 12,3 miliona maraka, koje su nadležne institucije, po prijavi firme „Lanaco“, poništile zbog nezakonitosti. Oni su uspjeli da ubjede Nebojšu Ninića i njegov “Lanaco” da povuče svoju žalbu, ali ispostavilo se uzalud jer su zakasnili.

Firma “Dwelt”, Stefana Krnete, zeta bivšeg ministra zdravlja i socijalne zaštite Ranka Škrbića, sa ERS-om je početkom godine zaključila ugovor prema kojem je trebalo da kreira softversku platformu za obračun stuje za 500.000 potrošača.

Pod izgovorom hitnosti, vođen je pregovarački postupak bez objave obavještenja, ujedno i najmanje transparentan.

Dijeljenju državnih miliona pod sumnjivim okolnostima se usprotivio “Lanaco” koji je uspio da dokaže kako je postupak bio neregularan, pa ga je pred Kancelarijom za razmatranje žalbi uspio da poništi, a što je kasnije i Sud BiH potvrdio.

Međutim, umjesto da “Lanaco”, koji je dokazao nezakonitosti sada insistira da se raspiše novi tender, komanija Nebojše Ninića donosi nesvakidašnju odluku kojom pokušava da se povuče iz svega u korist Škrbićevog zeta.

Naime, ERS je prije nekoliko dana dostavio Kancelariji za razmatranje žalbi BiH dopis kompanije “Lanaco” i njihovu izjavu kojom odustaju od žalbi, a po osnovu kojih su uspjeli srušiti postupak.

U izjavi stoji kako oni neće podnositi odštetni zahtjev, neće tražiti da se Izvrši rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi koje predviđa da se ponovi postupak, te da neće podnositi zahtjev po bilo kojem osnovu.

Na osnovu te izjave ERS je tražio od KRŽ-a da poništi svoje rješenje, ali po svemu sudeći od toga neće biti ništa.

Podnesak Elektroprivrede RS se odbacuje iz razloga što ne postoji osnov za vođenje postupka. Akt “”Lanaca” kojim odustaje od svih navoda i zahtjeva iz žalbe je dostavljen nakon donošenja konačnog rješenja, tako da se po njemu ne može postupati. Ovom organu nije poznata ni sudska praksa koja bi upućivala na drugačije postupanje”, stoji u rješenju KRŽ-a.

Da podsjetimo,  “Lanaco” je u svojoj žalbi, a zbog koje je na kraju “Dwelt” ostao bez 12,3 miliona maraka, naveo kako nije bilo razloga za vođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Ugovorni organi nije ispunio ciljeve postupke javne nabavke kao što su dobijanje najbolje vrijednosti za javni novac, stvaranje tržišne konkurencije, otvaranje tržišta, jednak tretman pod istim uslovima za privredne subjekte u tržišnoj privredi. Na ovaj način prekršen je princip transparentnosti javne nabake i jednakog tretmana”, stajalo je u žalbi koju je KRŽ BiH usvojio.

Kakav je dogovor iza zatvorenih vrata postigao Ninić sa Lukom Petrovićem direktorom ERS-a i Škrbićevim zetom koji ga je natjerao da povuče žalbu nije objavljeno, ali se pretpostavlja da su to očekivanja od novih tendera za softverom u javnim institucijama i preduzećima.

 

CAPITAL