BiH

Ne smiruju se “bura” o uklanjanju spiska birača

Naredba Agencije za zaštitu ličnih podataka zbog koje je CIK sa svoje veb stranice morala da ukloni spisak birača van BiH, otvorila je raspravu u javnosti da li je ovako nešto bilo neophodno, ako se uzme u obzir da je upravo taj spisak omogućio da se otkriju brojne prevare i zloupotrebe.

Agencija je, naime, zabranila CIK da na svojoj veb stranici objavljuje lične podatke birača upisanih u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, te naredila da ih ukloni.

Iz CIK je saopšteno da ovo tijelo nije ni objavilo lične podatke birača upisanih u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, već izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH, i to sa ciljem obezbjeđenja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta tog dokumenta.

U saopštenju se ističe da su centralni birački spisak i izvodi iz njega javni, a pravom uvida, što je i primarni alat za postizanje njegove tačnosti, ostvaruje se u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Sud