Zabava

Misao dana 20. 04.2020.

U kapitalizmu nije uspješan onaj koji je pametan,

sposoban ili radišan, već onaj koji bolje laze.