Zanimljivosti

Lav Nikolajević Tolstoj o Bogu

Poznavati Boga moguće je samo u sebi.
Dok ga ne nađeš u sebi, nećeš ga naći nigdje.
Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebi.