Hercegovina

KNEZ ODGOVORIO NA PROZIVKE: Prihvatio sam ideju formiranja političke organizacije „Hercegovački narodni pokret” koja nosi moje ime

OTVORENO PISMO NARODU HERCEGOVINE

 

Sa radošću vam čestitam pobjedu nad virusom „Korona“.

U narednom periodu suočićemo se sa ekonomskom krizom koja sa sobom nosi pad privrednih aktivnosti, rast nezaposlenosti i siromaštva, čemu se organizovano moramo suprotstaviti.

Uspješno se možemo nositi sa svim problemima koji nas čekaju ukoliko budemo ujedinjeni, složni i solidarni.

Kneževa kruna je ujedinitelj društveno-političke stvarnosti na principima sloge i solidarnosti naroda Hercegovine, koja nije kruna vladanja već kruna služenja i žrtvovanja.

Knez ne može niti smije nositi bilo koju političku funkciju niti može biti kandidovan, niti biran, ali ima obavezu da gradi jedinstvo i slogu u društveno-političkom životu Hercegovine.

Prihvatio sam ideju formiranja političke organizacije „Hercegovački narodni pokret” koja nosi moje ime.

„Hercegovački narodni pokret“ vidim kao političku snagu koja će ujediniti političke organizacije, a sve sa ciljem izgradnje odgovornog demokratskog političkog sistema, nosioca privrednog i društvenog razvoja Hercegovine.

 

Želim razgovor i dogovor sa predstavnicima svih političkih organizacija, kako bi zajednički definisali ciljeve i zadatke na organizovanju društveno-političkog i privrednog razvoja cijele Hercegovine.

U prošlom vremenu, krenuli smo da ostvarujemo te ciljeve organizovanjem „Udruženja građana i privrede Hercegovine“.

Nismo ostvarili zavidne rezultate jer nismo uspijeli da integrišemo demokratske političke resurse sa kojima raspolažemo.

Integracijom političkih resursa zaštitićemo osposobljene političke kadrove i integrisati intelektualnu elitu Hercegovine koji će biti nosioci društveno-političkog i privredog razvoja Hercegovine.

Budućnost počiva na mladim kadrovima, zato ih u kontinuitetu moramo implementirati u društveno-politički život Hercegovine.

Želim borbu političkih mišljenja, ali bez prljave političke retorike.

Želim da se poštuje politička volja naroda, ali ne prihvatam da se poštuju političari koji prodaju interese Hercegovine radi ličnih interesa.

Cilj je da organizujemo demokratski politički centar u Hercegovini, a ne da Hercegovina bude politička ekspozitura „otuđenih centara političke moći“.

 

Mislim da imamo ljudske resurse, vrijedan, kulturan i civilizovan narod.

Budimo prvi pozitivan primjer drugim regijama u organizovanju demokratskog društveno-političkog sistema.

 

Ako smatrate da pogrešno mislim, onda ste mi pogrešno dodijelili  krunu Kneza.

 

Pozdravljam vas,

Knez Hercegovine

Rodoljub Drašković