Republika Srpska

Još pola miliona za hotel Vlade Srpske na Jahorini

Oprema za hotel „Rajska dolina“ na Jahorini koju je Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske nabavio za 2,6 miliona KM koštaće građane Republike Srpske dodatnih pola miliona maraka odnosno 3,1 milion KM sa uračunatim PDV-om.

Na sve to postoji osnov sumnje da je nepravilno primijenjen zakon Zakon o javnim nabavkama zbog čega je Transparency International u BiH podnio zahtjev za monitoring Agenciji za javne nabavke BiH jer je ugovorni organ nabavku roba podveo pod nabavku usluga kako bi cijenu osnovnog ugovora umjesto 10% povećao za skoro 20%.

Ugostiteljski servis RS dodijelio je bez tendera 9. aprila ove godine dobavljaču „Dineco d.o.o.“ dodatnih 435.075 KM bez PDV-a za nabavku usluge unutrašnjeg opremanja hotela „Rajska dolina“ i to putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao razlog za ovakav potez navodi se da se radi o novim uslugama unutrašnjeg opremanja koje predstavljaju ponavljanje sličnih usluga povjerenih ovom dobavljaču kroz raniji ugovor čija je vrijednost bila 2,2 miliona KM bez PDV-a.

Ipak taj osnovni ugovor odnosio se na nabavku roba, a ne na nabavku usluga. Zakon predviđa da se vrijednost osnovnog ugovora može putem pregovaračkog postupka povećati do 20% ili 30% ako se radi o nabavci radova odnosno usluga, a samo 10% ako je u pitanju nabavka roba.

Kako je ova cijena veća za 19,5% od osnovnog ugovora a pregovaračkom postupku navedeno da se radi o nabavci usluga iako se osnovni ugovor odnosio se na nabavku roba, Transparency International u Bosni i Hercegovini je Agenciji za javne nabavke BiH uputio zahtjev za monitoringom ovog postupka javne nabavke.

Da su u pitanju robe a ne usluge jasno je iz tenderske dokumentacije pregovaračkog postupka gdje se vidi da se nabavljaju vanjske stolice, vaze, jelke u saksiji, novogodišnje lampice, zlatne kugle i sviječnjaci, oprema za teretanu, wellnes, igraonicu, frizerski salon, restoran, kafić, recepciju i slično.

Važno je napomenuti da se za manji dio roba navodi i usluga montaže, što opet ne može biti opravdanje za promjenu vrste ugovora budući da Zakon o javnim nabavkama definiše da nabavka robe uključuje i ugradnju, postavljanje i/ili montažu.

Zbog toga postoji vjerovatnoća da se postupak namjerno deklariše suprotno suštini predmeta nabavke i suprotno osnovnom ugovoru kako bi se cijena umjesto 223.180 KM povećala na 435.075 KM.

Dodatni problem je taj što se u tenderskoj dokumentaciji navode proizvođači opreme i modeli predmeta koji se nabavljaju, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Ovaj hotel koji je otvoren u izbornoj kampanji pred prošle lokalne izbore će umjesto najavljenih 2,4 KM koštati mnogo više budući da se, po navodima medija troškovi povećavaju iz godine u godinu.

 

 

Transparentno.ba