BiH

I u FBiH kupovali kiseonik od firmi koje nisu ovlaštene

Nakon otvaranja priče o nabavci kiseonika za liječenje pacijenata u Republici Srpskoj, Buka donosi podatke o nabavkama kiseonika od neovlaštenih firmi i u Federaciji BiH.

Na isti način kao i u Republici Srpskoj, pojedine zdravstvene ustanove su nabavljale kiseonik i u FBiH. Tako je bolnica u Orašju medicinski kiseonik kupovala od firme “istrabenz plini” iz Breze. Zadnji ugovor između ove firme i bolnice u Orašju je potpisan u julu ove godine na 40.000 KM.

Prema dostupnim podacima, “Istrabenz plini” snabdijeva i Dom zdravlja u Zenici kiseonikom za liječenje pacijenata.

Ono što je jasno vidljivo uvidom u dokumentaciju Agencije za lijekove, ova firma nije registrovana ni kao proizvođač, ni kao veleprometnik, te ne može vršiti distribuciju medicinskog kiseonika zdravstvenim ustanovama.

Osim ovih, kiseonik od neregistrovanih firmi za taj poso u agenciji za lijekove nabavljaju i druge ustanove.

Tako od laktaške firme “Kras”, koja isporučuju kiseonik i nekim bolnicama u RS, a nije registrovana u Agenciji za mijekove, medicinske gasove, pa i kiseonik nabavlja bolnica u Sanskom Mostu.

Inače, obje ove firme su registrovale uvoz kiseonika, ali nikad nisu dobile dozvole Agencije za lijekove za njegov promet.

 

 

(BUKA)