Republika Srpska

Građani pitaju: Za koga rade inspektori? Čije interese štite?

Republički inspektori apsolutno zanemarili svoje zakonske obaveze kada je u pitanju izgradnja malih hidroelektrana na Kasindolskoj rijesi, upozoravaju građani.

Neformalna grupa građana “Stop izgradnji mHE na Kasindolskoj rijeci” primila je gotovo identične odgovore od Republičke vodne inspekcije i Republičke ekološke inspekcije u vezi sa vršenjem nadzora nad radom mHE “Podivič” na Kasindolskoj rijeci.

Naime, dva različita inspektorata su koristila iste uviđajne materijale, tačnije priložene fotografije iako su dužni neovisno uraditi svoj inspekcijski nadzor, a ne koristiti uviđaj druge inspekcije i predstaviti je kao da je to njihov inspekcijski nadzor.

Građani su primili odgovore od Republičke vodne inspekcije i Republičke ekološke inspekcije u kojima republički inspektori navode kako most i pristupni put na koje su upućene pritužbe spadaju u nadležnost urbanističko-građevinske inspekcije.

Ovim su republički inspektori apsolutno zanemarili svoju zakonsku obavezu proslijeđivanja dopisa nadležnom inspektoru. Osim toga, republički ekološki inspektor je zanemario obavezu staranja o pridržavanju propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, gubeći iz vida činjenicu da ovakvo izgrađeni građevinski objekti itekako utiču na životnu sredinu, te da se njime krše mjere naložene ekološkom dozvolom.

Takođe, u odgovorima je navedeno da je za gazdovanje šumom nadležno JPŠ “Šume Srpske”, pritom nereferirajući se na navode građana kao i na samu ekološku dozvolu za mHE “Podivič” gdje jasno stoji da je investitor dužan održavati čiste i uređene obale.

Inspektori u svom dopisu navode i kako se klizište nalazi na lijevoj strani, a klizišta se nalaze i na desnoj strani, uz kompletni pristupni put do mHE, što se jasno može vidjeti na terenu kao i na fotografijama koje su građani poslali inspekcijama.

Republički vodni inspektor je u svom odgovoru citirao obrazloženje vodne dozvole u kojoj se navodi da “mHE Podivič predstavlja javni interes u cilju poboljšanja snadbjevenosti električnom energijom i razvoja sistema infrastrukturnih objekata na području grada Istočno Sarajevo”.

Osim toga, naveo je da je vodna dozvola, koju je investitor dobio, vrijedila do 10. januara 2021. godine.

“Iz dobijenih odgovora možemo samo zaključiti da oni u potpunosti pokušavaju izbjeći kažnjavanje investitora i izjašnjavanje o komponentama gdje je evidentno prekršen zakon kao I mjere zaštite i ublažavanja iz ekološke dozvole. Prestrašna je i činjenica da su vodni i ekološki inspektor sačinili gotovo identične dopise iako su njihove nadležnosti drugačije i njihove funkcije su odvojene po sektorima.

Takođe je sporna i činjenica  da se inspekcije ne izjašnjavaju o video zapisu koji smo poslali kao dokaz, a iz kojeg se jasno vidi zatvorena riblja staza te u potpunosti obustavljen protok Kasindolske rijeke”, navode predstavnici neformalne grupe građana “Stop izgradnji mHE na Kasindolskoj rijeci”.

Podsjećamo, neformalna grupa već nekoliko mjeseci void borbu za zaustavljanjeizgradnje tri mHE na Kasindolskoj rijeci ističući da je propust u radu nadležnih organa vidljiv kroz odnos stanja na terenu i stanja u upravnim aktima.

Naime, iako Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola Republike Srpske jasno navodi da je za obnavljanje ekološke dozvole potreban zapisnik ekološkog inspektora kojim se dokazuje da su izvršene mjere i obaveze naložene rješenjem o dozvoli, sporno je kako je zapisnik mogao biti zadovoljavajući pored činjenice da je u pojedinim trenucima rada MHE ‘’Podivič’’ u potpunosti zaustavljen protok rijeke, te da je usljed izgradnje pristupnog puta došlo do formiranja niza klizišta, te značajnog ugrožavanja okolne flore i faune.

Građani ponovo ističu da ovi inspekcijski nalazi jasno pokazuju da inspekcija radi u interesu investitora,  a ne na zaštiti zakona I građana te da će uputiti žalbe Inspektoratu kao i dopise za JPŠ “Šume Srpske” i JU “VodeSrpske”.

Napominju da neće odustati od pravne borbe I da će iskoristiti sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – zabrane izgradnje mHE na Kasindolskoj rijeci, kaže se u saopštenju.

 

(BN)