Hercegovina

ERS pred tužbom radnika

Odbor sindikata Elektroprivrede Republike Srpske najavljuje tužbe  protiv  Elektrodistribucije Pale, Hidroelektrana na Trebišnjici , HE na Drini  i HE na Vrbasu zbog, smatraju, kršenja Kolektivnog Ugovora ERS.

Reakcija je uslijedila zbog toga što je Uprava  Elektroprivrede Republike Srpske krajem marta donijela niz mjera u cilju ublažavanja posljedica pandemije virusa korona, a koje obuhvataju rezove i uštede kako bi došlo do finansijske konsolidacije preduzeća.

Predsjednik Odbora sindikata ERS-a, Zoran Mićanović ističe da su  pojedini direktori zavisnih preduzeća narušili ugovor tako što su uvažili preporuke matičnog preduzeća, koje nemaju nikakav obavezujući karakter prema zavisnom preduzeću.

Sindikat ERS upozorava da je  rezovima i uštedama  došlo do povrede radničkih prava zagarantovanih kolektivnim ugovorom kroz ukidanje naknada za prekovremeni rad i izuzetan doprinos te obustavljanje nabavki koje se odnose na HTZ opremu.

U HET-u kažu da su sve radili po zakonu i smatraju da je reakcija sindikata na mestu, jer zadatak sindikata i jeste da se bori za radnička prava, ali su se obrušili na sindikalne predvodnike Zorana Mićanovića, zaposlenog u TE Ugljevik i Željka Tepavčevića, predsjednika Konfederacije sindikata RS, koji je zaposlen u Termoelektrani Gacko zamjerajući im da dugo uživaju u “državnim blagodetima” i “nisu se bunili u nekom ranijem periodu kada su u ERS imali brojne povlastice”.

Iza Mićanovića i Tepavčevića stoje brojni zaposleni koji su ogorčeni uskraćivanjem svojih prava, tako da će posljednju riječ, po svoj prilici, imati sudski organi.