Zabava

ERNEST HEMINGVEJ O STAROSTI

Mladost imamo da bi činili gluposti, a starost da bi za tim glupostima žalili.