Republika Srpska

Drastično palo interesovanje za kredite IRB-a

Kreditna aktivnost Investiciono – razvojne banka Republike Srpske (IRB) drastično je smanjena u ovoj godini. IRB je do polovine ovog mjeseca odobrila 64 miliona KM kredita ili 37 miliona manje nego u istom periodu prošle godine.

U IRB-u su za CAPITAL rekli da je do polovine ovog mjeseca odobreno 528 zahtjeva u ukupnom iznosu od 64,1 milion KM, dok je u istom prošlogodišnjem periodu odobreno 589 zahtjeva u ukupnom iznosu od 101,1 milion KM.

Za nekoliko kreditnih linija IRB-a u ovoj godini uopšte nema interesovanja, što pokazuje podatak da su krediti odobreni iz svega tri linije i to mikrobiznis u poljoprivredi, preduzetnici i preduzeća i stambeni krediti.

U prošloj godini su pored ovih odobravani i krediti za početne poslovne aktivnosti, poljoprivreda, jedinice lokalne samouprave, otkup potraživanja.

U IRB su rekli da je u prethodnom periodu ukinuta grupa korisnika „samci“ kod kreditne linije stambeni krediti, te da je planirano ukidanje kreditne linije otkup potraživanja.

„Planirano je ukidanje kreditne linije otkup potraživanja zbog toga što se stupanjem na snagu Zakona o faktoringu, te podzakonskih akata koje je definisala Komisija za hartije od vrijednosti RS, novim Pravilima plasmana sredstava brišu dijelovi koji su se odnosili na otkup potraživanja i koji će biti predmet posebnih Pravila o faktoringu“, naveli su u IRB-u.

CAPITAL je ranije pisao je da IRB bez finansijskog posrednika odobrila milionske kredite za izmirenje obaveza preduzeća iz sistema „Elektroprivrede RS“ prema preduzećima „Prointer“ i „Integral inženjering“.

Od tada ovi krediti nisu odobravani s obzirom na to da je krajem prošle godine došlo do zakonskih izmjena.

 

Capital