BiH

Dobit banaka u BiH pala na 206 miliona KM

SARAJEVO – Ostvarena neto dobit komercijalnih banaka u periodu januar-septembar iznosila je 206,0 miliona KM, nakon što je u istom periodu prošle godine bila 328,2 miliona KM, prema podacima Centralne banke BiH, izvještava Indikator.ba.

Banke, koje su u proteklih nekoliko godina imale dobre poslovne performanse, bilježe ove godine znatno slabije rezultate pod uticajem korona krize.

Na njihovo poslovanje uticao je opšti pad ekonomske aktivnosti, uvedeni moratorij na kredite, pad transakcija u unutrašnjem platnom prometu, ali i smanjena kreditna aktivnost, koja je u septembru ove godine čak zapala u negativnin teritorij.

Kreditno-garantni programi u saradnji s vladama, koji bi trebali povećati potražnju za kreditima, tek su zaživjeli, a prema očekivanjima njihov pravi efekat očekuje se u periodu decembar-januar.

Jedan broj banaka morao je povećati rezervacije za potencijalne kreditne gubitke zbog čega trpi finansijski rezultat.

Bh. banke su imale ukupan prihod za tri kvartala 2020. od 1,06 milijardi KM, što je za 3,1 posto manje nego u istom periodu prethodne godine. Neto prihod od kamata bio je 601,4 miliona KM i za 4,1 posto je manji nego godinu ranije.

Nekamatni rashodi povećani su za 11,9 posto na 853,6 miliona KM, sa 763,0 miliona KM u trećem kvartalu 2019. godine.

Ukupna aktiva sektora, koji broji 23 banke, imala je vrijednost 32,13 milijardi KM i smanjena je za oko 1,2 posto u odnosu na kraj 2019. godine.

Nekvalitetna aktiva iznosi 1,41 milijardi KM i bilježi pad u odnosu na kraj prošle godine kada je iznosila 1,70 mlrd KM, a “loši” krediti dodatno su pali na 1,35 milijardi KM i imaju udio u ukupnim kreditima od 6,57 posto. Ipak, pravo stanje “loših” kredita znat će se kada budu istekli moratoriji koji su trenutno na snazi.

Rezervisanja za nekvalitetne kredite uvećala su se na nivo od 1,08 milijardi KM i na istom su nivou kao i na kraju prvog kvartala ove godine.

Indikatori finansijskog zdravlja banaka su se pogoršali te je povrat na prosječni kapital ROE iznosio na kraju trećeg kvartala 7,0 posto (na kraju prvog kvartala 9,6 posto, a u istom u uporednom prošlogodišnjem periodu 11,1%), dok je povrat na prosječnu aktivu pao na 0,9 posto (1,2 posto na kraju prvog kvartala i 1,5 posto godinu ranije).

Osnovni kapital banaka iznosi 3,47 milijardi KM i manji je za 2,3 posto u odnosu na kraj prošle godine.

Indikator.ba