BiH

Dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima: U BiH još uvijek mnogi opravdavaju nasilje nad novinarima

Izvor: Buka

Ujedinjene nacije prije 6 godina donijele su odluku da 2. novembar bude Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, kada se sve svjetske vlade pozivaju na odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare.

Ujedinjene nacije prije 6 godina donijele su odluku da 2. novembar bude Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, kada se sve svjetske vlade pozivaju na odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare.

Prema podacima UNESCO, u svijetu je od 2007. godne do 2018. godine ubijeno 930 novinara, a počinioci u 90% slučajeva nisu kažnjeni.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima ombudsmeni Bosne i Hercegovine Nives Jukić, Ljubinko Mitrović i Jasminka Džumhur ranije su istakli da nijedan napad na novinare ne smije proći nekažnjeno, te pozivaju nadležne policijske organe i tužiteljstva u BiH da poduzmu sve mjere u cilju istraživanja svih radnji koje za posljedicu imaju ugrožavanje sigurnosti novinara i ograničavanja medijskih sloboda.

Ombudsmeni istovremeno izražavaju zabrinutost zbog nasilja nad novinarima, njihovog uznemiravanja i zastrašivanja, te ističu da napadi na novinare predstavljaju napade na demokratiju, sigurnost i vladavinu prava.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su još u aprilu 2017. godine izdali Specijalni izvještaj o položaju novinara i slučajevima prijetnji novinarima.

Svrha Izvještaja je da odgovori na pitanje kakav je položaj novinara u bh. društvu i šta sve utiče na njihov rad te da osigura razumijevanje njihovih problema i pitanja vezanih za položaj novinara u BiH, kao jednog od preduslova za osiguranje prava na slobodu izražavanja.

Ombudsmeni pozivaju na dosljedno poštivanje preporuka iznesenih u Izvještaju, a u svakom konkretnom slučaju napada na novinare zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija i osudu šire javnosti, te izražavaju spremnost da reaguju u skladu sa svojim mandatom.

BiH:  Petina građana BiH opravdava nasilje nad novinarima

Najveći dio građana BiH- 79 % sudionika istraživanja, smatraju „neprihvatljivom svaku vrstu napada na novinare i medije“, dok istovremeno čak 27% ispitanika u Republici Srpskoj i 17 % u Federaciji BiH opravdavaju nasilje. U poređenju sa 2018. godinom, rezultati predstavljaju zabrinjavajući porast broja građana (za cijelih 14%) koji opravdavaju nasilje nad novinarima u Bosni i Hercegovini.

Ovo je samo dio rezultata istraživanja koje su proveli Udruženje/udruga BH novinari i Fonadacija Friedrih Ebert u povodu 3. maja – Svjetskog dana slobode medija 2019. godine.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 506 građana iz cijele BiH i u periodu od 27.marta do 8. aprila 2019. Glavna istraživačka pitanja su se odnosila na mišljenje građana o nivou medijskih sloboda i poštivanju prava novinara u BiH, prepoznavanje političkih uticaja i pritisaka na medije, glavne prepreke slobodnom novinarstvu, te na  povjerenje  građana u različite vrste medija, uključujući i to koji su mediji ključni izvori informacija za njih i koliko javni medijski servisi ispunjavaju svoju misiju, informativne potrebe građana i  druge obaveze prema  bh.javnosti.

Istraživanje je također pokazalo kako građani BiH najviše vjeruju vjerskim institucijama (74%), a zatim medijima (66%), te potom institucijama vlasti i međunarodnoj zajednici, dok političke stranke i političari uživaju najmanje povjerenja. U poređenju sa prethodinim godinama, rezultati pokazuju kako je u BiH opalo povjerenje građana u medije za više od 10 procenata, uključujući i značajan pad povjerenja građana u nevadine organizacije i međunarodnu zajednicu, dok je povjerenje prema vjerskim zajednicama i institucijama vlasti u blagom porastu.

Građani BiH,  kao i zasebno oba entiteta,  su “značajno manje zadovoljni radom medija i novinara u FBiH i RS u odnosu na prethodne godine”.  Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u FBiH „uopće nije ili je djelomično prisutna“,  dok u RS  gotovo 90%  ispitnika smatra da “sloboda medija uopće nije ili je djelomično prisutna“ u ovom entitetu.

I dalje političare i političke stranke građani prepoznaju kao glavne kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda –  55 % ispitanika dijeli ovo mišljenje.

Podaci koji od početka oktobra govore nam da je u BiH od početka ove godine liniji za pomoć novinarima prijavljeno čak 5 prijetnji smrću, kao i 6 fizičkih napada. A trebamo uzeti u obzir da su to samo prijavljeni slučajevi. Treba imati u vidu da su se prijetnje novinarima dešale i tokom oktobra.

Prijetnje, napadi i zločini protiv novinara i dalje često prolaze nekažnjeno, što rezultira visokom dozom straha, uznemirenja, cenzure i autocenzure među novinarima, što potkopava slobodu medija i pravo javnosti na informisanje, a žrtve prepušta bespomoćnosti.