Republika Srpska

DA LI LUKA PETROVIĆ IZVLAČI DOBIT IZ ERS-a ?

Izvor:  Capital
Manjinski akcionari zatražili su objašnjenje kako je moguće da je gubitak deset zavisnih preduzeća „Elektroprivrede Republike Srpske“ (ERS) u 2019. godini premašio 20,5 miliona KM, dok je Matično preduzeće ERS prikazalo dobit od 33 miliona KM. Akcionari otvoreno sumnjaju da je dobit Matičnog preduzeća ostvarena zloupotrebom položaja i na štetu zavisnih, akcionarskih preduzeća, zbog čega traže izjašnjenje holdinga i objavu finansijskih izvještaja.

Dodaju da je Zakon o privrednim društvima Republike Srpske propisao da se povezana privredna društva, u smislu tog zakona, organizuju kao holding kada matično društvo ima isključivo djelatnost upravljanja i finansiranja zavisnim društvima.

„Ako je Matično preduzeće ERS zaista ostvarilo dobit onda je istu nužno vratiti (preknjižiti) zavisnim preduzećima Mješovitog holdinga ERS, u suprotnom vjerovatno se radi o zloupotrebi položaja“, istakli su manjinski akcionari.

Dodaju da je isključiva djelatnost „holdinga“ upravljanje zavisnim preduzećima, tako da „matično preduzeće“ ne smije nekom djelatnošću na račun zavisnih preduzeća ostvarivati dobit.

„Dobit mora ostati zavisnim preduzećima. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali nameće se zaključak da je Holding ostvario zaradu na razlici u cijeni električne energije, a na štetu zavisnih preduzeća“, poručuju manjinski akcionari.

Najavljuju da će se obratiti Holdingu sa zahtjevom za objavom finansijskih izvještaja, kao i zahtjevom za izjašnjenje povodom nastale situacije.

Vršilac dužnosti direktora “Elektroprivrede RS” je Luka Petrović.