Zanimljivosti

VOLTER O SKROMNOSTI

Jedina vrlina kojom čovjek ne može da se pohvali jeste skromnost. Kad bi se njome pohvalio, više ne bi bio skroman.