Zabava

VIC DANA ZA 3. OKTOBAR 2020.

Na nekakvom prijemu domaćica se obraća uglednom gospodinu:
– “Ponudila bih Vam neko piće ali znam da ste Vi predsjednik udruženja antialkoholičara!”
– “Ne,nisam! Ja sam predsjednik udruženja koje se bori protiv prostitucije!”
– “Ma, znam sam da Vas nečim ne smijem ponuditi!”