Zabava

VIC DANA 26. AVGUSTA 2020.

Duhovi
Bračni par hoće da kupi zamak. Prilikom razgledanja pitaju oni vlasnika:
– Da nema slučajno duhova?
– Budite bez brige, ja ovde živim već 600 godina i nisam vidio nijednog.