Zabava

VIC DANA 11. SEPTEMBRA 2020.

Dva Crnogorca…
– Na sljedećim izborima ćemo glasati za Alibabu.
– Zašto za njega?
– On ima samo četrdeset lopova.