Republika Srpska

Uprkos gubitku, “Elektroprivreda” rasipa novac

Uprava „Elektroprivrede Republike Srpske“ (ERS), na čelu sa Lukom Petrovićem, odlučila je da potroši skoro 110.000 maraka za nabavku registratora, koverti, papira, spajalica i ostalog potrošnog materijala, i to samo za potrebe Direkcije za javno snabdijevanje kupaca električnom energijom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez uključenog PDV-a, iznosi 94.000 KM, odnosno 109.980 KM sa uključenim porezom.

Novoj Direkciji u ERS su potrebne olovke na stalku, markeri u šest boja, registratori, korektori, selotejpi, makaze, heft mašine, deklamerica, bušilica za papir, spajalice, kopir i samoljepljivi papir, koverte sa logom preduzeća, te aparati za uvezivanje listova.

U ERS planiraju da sa dobavljačem potrošnom materijala zaključe ugovor na 12 mjeseci ili do maksimalne finansijske realizacije ugovora.

„Rok isporuke robe je nakon zaključenja Ugovora, sukcesivno, odnosno, nakon podnošenja naloga od strane Ugovornog organa“, naveli su u ERS-u.

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najnižu cijenu, a nakon početne ocjene dostavljenih ponuda ERS će zakazati e-aukciju.

Portal CAPITAL objavio je ranije da je ERS u prošloj godini ostvarila gubitak od 29 miliona KM, a o finansijskim problemima u kojima se holding nalazi govori i podatak da većina zavisnih preduzeća ima milionske dugove za porez, a sve češće posežu i za kreditima kako bi uspjeli da izmire svoje obaveze.

 

 

Capital