Zanimljivosti

TOLSTOJ O PORODICI

Sve sretne porodice nalik su jedna na drugu, svaka nesretna, nesretna je na svoj način.